Gazeta Mławska

Środa, 13 grudnia 2017

Elektroniczne wersje bieżących i niektórych archiwalnych wydań "Tygodnika" dostępne są na portalu eprasa.pl

Wystawa „Skarby archeologiczne Zawkrza” w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

1/16

Zdjęcia K.Jakubowski Wystawa biegnie dwutorowo. Na ścianie znajdują zdjęcia z wykopalisk i eksponatów, w gablotach zaś – rzeczy wydobyte z ziemi, głównie na stanowiskach archeologicznych w Modle, Dąbku i Stupsku. Niektóre, np. kamienne toporki, pochodzą sprzed kilku tysięcy lat.