Gazeta Mławska

Wtorek, 22 stycznia 2019

Już teraz zamów e-prenumeratę "Tygodnika" na: http://eprasa.pl/news/tygodnik-gazeta-mławska. W e-prenumeracie taniej!

Zapomniana strażnica Mazowsza

09.01.2018 08:27:06

Dzierzgowo - miejscowość leżąca w dawnej ziemi ciechanowskiej, obecnie w granicach powiatu mławskiego, to jeden spośród nielicznych, dzisiaj już nieco zapomnianych, średniowiecznych grodów, które w przeszłości pełniły ważną rolę jako nadgraniczne strażnice północnomazowieckich rubieży. Liczne w okolicach Dzierzgowa kurhany i starożytne cmentarzyska świadczą o dawnej metryce osadniczej tego regionu.
Przypomnijmy, że w niedalekim Tańsku-Przedborach, na prawym brzegu Orzyca, do dziś zachowało się wczesnośredniowieczne grodzisko, pozostałość po grodzie datowanym na XI-XII wiek. Natomiast samo Dzierzgowo powstało przy średniowiecznym szlaku wiodącym z książęcego Ciechanowa do przeprawy na górnym Orzycu (koło Janowa), leżącej w pobliżu dawnej granicy prusko-mazowieckiej. Co prawda miejscowości tej nie odnajdujemy wśród grodów mazowieckich z XI wieku wymienionych w tzw. falsyfikacie mogileńskim, ale jego metryka jest niewątpliwie wczesnośredniowieczna. Leszek Zygner Cały artykuł w papierowym wydaniu „TGM” z 9 stycznia.

autor: Red.

Komentarze Internautów (0)dodaj komentarz

Na razie nikt nie skomentował tego artykułu, aby wziąć udział w dyskusji, należy dodać komentarz